Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

malkinia
6540 add1
Reposted frompannaemilia pannaemilia
malkinia
Ludzie, moim zdaniem, mają dwie twarze. Jedną na ulicy, w pracy, w kinie, w autobusie czy w samochodzie. To jest twarz - na Zachodzie musi być - człowieka energicznego. Twarz człowieka, któremu się powiodło lub powiedzie się za chwilę, twarz, którą wypada mieć na zewnątrz, kiedy się spotyka obcych ludzi. I drugą, prawdziwą.
— Krzysztof Kieślowski, Autobiografia
Reposted fromcarduelis carduelis
malkinia
9178 a877
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
malkinia
"Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej,umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił."
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromc0smicgirl c0smicgirl
malkinia
malkinia
8208 5ea1
Reposted fromkocotka kocotka

July 02 2014

malkinia
O Ty głupie serce! Jakie nieprzebrane pokłady nadziei w sobie nosisz.
— Margit Sandemo – Grzech śmiertelny
Reposted frompieprzycto pieprzycto
malkinia
7605 b20e
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine
malkinia
I still love the people I’ve loved, even if I cross the street to avoid them.
— Uma Thurman
Reposted fromtakbliskochmur takbliskochmur
malkinia
7831 f566
Reposted fromflamesoflove flamesoflove
malkinia
7848 7a15
Reposted frompersempre persempre

May 17 2014

malkinia
0329 fe7a
Reposted fromzamknioczy zamknioczy

March 25 2014

malkinia
4427 5acf 500
Reposted fromAgnik Agnik
malkinia
4821 7e51 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland

July 15 2013

malkinia
W całym swoim życiu każdy z nas poznaje jedną, jedyną taką osobę, która staje się dla nas ideałem, oddajemy jej całego siebie, oddajemy jej serce, myśli, wszystko. Nieważne ile razy się w życiu zakochaliśmy i zakochamy, nieważne ile osób wcześniej czy później było,  ona jedyna będzie zawsze miała szczególne miejsce w naszym sercu i pamięci, będzie wyjątkowa i nigdy wcześniej czy później nie oddamy już tak serca nikomu jak jej. 
— to jesteś Ty
Reposted fromwiecejnic wiecejnic

May 15 2013

malkinia
0593 79e4 500
Reposted frombrianmay brianmay
malkinia
0895 b696
dreaming
Reposted fromcafeeconleche cafeeconleche

May 13 2013

malkinia
8964 24ac
Reposted fromnebthat nebthat
malkinia
8985 3591
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic

May 12 2013

malkinia
6883 cb87 500
616
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl